Gå till huvudinnehållet

Farmaci: Tryckta böcker

Tryckta böcker

Här hittar du tips på allmänna tryckta böcker inom farmaci som biblioteket tillhandahåller.

Alla tryckta böcker finns i vår söktjänst Alma.

Litteratur inom farmaci finns både i ASA kursbokssamling och i Biocity 3:e våningen (faraci) på hyllor i seminarierummet. Ni hittar dit genom att ta korridoren till höger. Seminarierummet är i ändan av korridoren och bokhyllorna är till höger när man kommer in.

För att låna böcker från Biocity bör du fylla i en låneblankett som finns vid bokhyllan. Fyll i dom obligatoriska fälten och kom speciellt ihåg att skriva bokens streckkod. Streckkoden finner du inne i boken, antingen bak eller fram, på ett klistermärke där det står både Åbo Akademis Bibliotek och streckkoden. När du är färdig kan du lägga blanketten i lådan för låndekvitton som finns på hyllan. Bibliotekarien kommer att processera lånet när hen är på plats.

Sök i Alma

Hittar du inte boken vid ÅAB i Åbo?

Finns boken vid Academill-biblioteket i Vasa? Låna den gratis som ÅAB-lån! Dessa böcker hittas i Alma och känns igen av texten (VASA). Ett ÅAB-lån anländer på ca en vecka och avhämtas från Boktornet.

Finns boken på något annat bibliotek i Åbo? , så som Turun Yliopisto, Åbo yrkeshögskola eller Åbo stadsbibliotek? Låna den därifrån!

I övriga fall kan du fjärrlåna boken. För att hitta relevanta böcker kan du göra sökningar t.ex. i samdatabasen Melinda. Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift. Under år 2024 fjärrlånar även kandidatskribenter gratis!

Söktips: ämnesord

I bibliotekskatalogerna beskrivs publikationernas innehåll med ämnesord som väljs ur tesaurusar. Om du söker med samma begrepp som använts i databasen ökar du chansen att hitta någonting. I tesaurusen hittas exempel på vidare, snävare och relaterade begrepp, vilket kan hjälpa mycket när du väljer sökord. Biblioteken använder ämnesord ur