Gå till huvudinnehållet

Offentlig rätt: Artiklar och databaser

Databaser som innehåller tidskrifter

Karnov

Karnov Juridik är en rättsdatabas med samtliga svenska lagar och förordningar. Här ingår även en komplett EU-rättstjänst och EU-nyhetstjänst med både kartläggning och analyser av kommande EU-lagstiftning.

Man kan nå Karnov på en dator i Boktornet och en dator i ASA biblioteket. Fråga vid kundtjänsten

Nordiska tidskrifter och tidningar

Forskningsdata

Logon

Länkar till statsvetenskaplig och rättsinformation

Ämnesbaser