Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Offentlig rätt: Artiklar och databaser

Databaser som innehåller tidskrifter

Karnov

Karnov Juridik är en rättsdatabas med samtliga svenska lagar och förordningar. Här ingår även en komplett EU-rättstjänst och EU-nyhetstjänst med både kartläggning och analyser av kommande EU-lagstiftning.

Man kan nå Karnov på en dator i Boktornet och en dator i ASA biblioteket. Fråga vid kundtjänsten

Nordiska tidskrifter och tidningar

Forskningsdata

Logon

Länkar till statsvetenskaplig och rättsinformation

Ämnesbaser