Gå till huvudinnehållet

Industriell ekonomi: Avhandlingar

Åbo Akademis forskningspublikationer

   Årligen produceras ca. 500 pro gradu- och 80 doktorsavhandlingar samt 1 400 vetenskapliga publikationer vid Åbo Akademi

Diplomarbeten och Pro-gradu avhandlingar

Fr.o.m 1.8.2018 publiceras alla ÅA:s gradun och diplomarbeten elektroniskt, i Åbo Akademis publikationsarkiv.  Mer information om hur du publicerar din gradu finns här.

Äldre tryckta pro gradu-avhandlingar finns tillgängliga på biblioteket och kan beställas fram. Avhandlingarna lånas inte hem utan läses på plats i Boktornet. I Alma kan du kombinera sökorden diplomarbete och ämnesord t.ex. diplomarbete AND industriell ekonomi för att få fram avhandlingar om ämnet. 

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar finns i elektronisk form fr.o.m år 2003 i Åbo Akademis publikationsarkiv.

Tryckta doktorsavhandlingar finns tillgängliga på Boktornet. De här kan lånas som vanligt. I Alma kan du göra en avancerad sökning med ämnesordet industriell ekonomi och begränsa Typ av material till Doktorsavhandling för att få fram avhandlingar om ämnet. 

Avhandlingar i Finland och Norden

Nya Doktorsavhandlingar i Företagsekonomi

Loading ...