Skip to main content

Industriell ekonomi: Avhandlingar

Om avhandlingar

Vid Åbo Akademi produceras ca. 500 pro gradu- och 80 doktorsavhandlingar årligen.

 

Diplomarbeten i Industriell ekonomi