Naturmaterialteknik: Databaser

SciFinder

Web of Science

Elsevier

Taylor & Francis

Wiley

GoogleScholar

För att hemma komma åt det material ÅA har betalat licens för bör du göra följande inställning:
Settings, Library links, sök på Åbo och markera Akademi Akademi University Library –Fulltext ÅAB, save.

Hur läsa en vetenskaplig artikel? (5:10)

RITVA & Yle-samlingen


Sök i RITVA

Yle-samlingen innehåller alla TV-program som producerats av Rundradion f.o.m. 1957.

Sök i Yle-samlingen

I RITVA kan man bara söka. För att se och lyssna på programmen måste du gå till friexemplarsdatorn i Boktornet. Personalen vid lånedisken hjälper dej!