Gå till huvudinnehållet

Naturmaterialteknik: Böcker

Sök i Alma

Sök i andra bibliotekskataloger

Turun Yliopisto
Sök i Volter
Aktivera ditt bibliotekskort vid Feeniks (huvudbiblioteket) så får du kostnadsfritt tillgång till deras tryckta material. Du kan läsa och skriva ut digitalt material från färdigt inloggade datorer i biblioteken.

Tritonia i Vasa
Sök i Tria
Tritonia betjänar Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola samt Yrkeshögskolan Novias enheter i Vasa och Jakobstad. Studerande, forskare och personal i Åbo kan beställa Tritonias material som fjärrlån.

Åbo stadsbibliotek
Sök i Vaski, samkatalogen för de allmänna biblioteken i Åbo och de omgivande kommunerna.