Gå till huvudinnehållet

Naturmaterialteknik: Databaser

SciFinder

Specialdatabas för kemi och kemiteknik som innehåller 37 miljoner referenser. Artiklar, konferenspublikationer, patent, kemikalieinfo, reaktioner och försäljare.

Obs! Gamla versionen av SciFinder upphörde 31.12.2021. Ditt gamla användarnamn och lösenord fungerar automatiskt i den nya versionen.

Scopus

Databas som innehåller 75 miljoner artiklar, böcker och konferenspublikationer från år 1970-.

Web of Science

Databas som innehåller över 90 miljoner artiklar, böcker, konferenspublikationer och patent.

PubMed

Mer än 30 miljoner artiklar och online böcker i medicin och biovetenskaper.

GoogleScholar

För att hemma komma åt det material ÅA har betalat licens för bör du göra följande inställning:
Settings, Library links, sök på Åbo och markera Akademi Akademi University Library –Fulltext ÅAB, save.

Business Communications Company

Marknadsrapporter, överskådliga grafer och rådata, som hjälper vid marknadsbedömning, produkt- och konkurrensanalys, samt vid kartläggning av nya marknader och tillväxtmöjligheter.

Journal of Visualized Experiments

Videon av experiment. Mest medicin, men även lite kemi, miljö och teknik.

  • Under fliken Research har vi tillgång till JoVE Journals
  • Under fliken Education, JoVE Science Education har vi tillgång till följande ämnen: Basic Biology, Chemistry, Psychology, Engineering och Environmental Sciences

Knovel

Referenser och data för att lösa tekniska problem.

Ecoinvent

Databas för livscykelanalys. Här finns LCI-data för mer än 19 000 processer, information om råmaterial, energiförbrukning, utsläpp, samt om produkter, biprodukter och avfall som uppstår i processen.

Hur läsa en vetenskaplig artikel? (5:10)

Science Direct (Elsevier)

Springer

Wiley

RITVA & Yle-samlingen


Sök i RITVA

Yle-samlingen innehåller alla TV-program som producerats av Rundradion f.o.m. 1957.

Sök i Yle-samlingen

I RITVA kan man bara söka. För att se och lyssna på programmen måste du gå till friexemplarsdatorn i Boktornet. Personalen vid lånedisken hjälper dej!

Tutkain

TidningarGenom projekt Tutkain (2020-2022) tillgängliggör Nationalbiblioteket finländska tidningar utgivna 1930–2018 för forskningsändamål.

Logga in här med HAKA-användarnamn och -lösenord.

Så här får du tillgång till materialet (3:01)

Läs mera om projektet