Skip to main content

Konst- och musikvetenskap: Skriva och referera

Skriva och referera

 

Skriv hellre rätt än fel!
Ta reda på hur du skriver rätt och riktigt, hur du förhåller dig källkritiskt till den information du hittar i böcker, tidskrifter och på nätet, samt hur du effektivt hanterarar refenser.

ÅA:s egna guider

Skrivregler

Akademiskt skrivande

 

Snabblektion i konsten att skriva akademiskt (Lunds universitetsbibliotek)

Bli en bättre skribent

Språkriktighet och språkvård