Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Konst- och musikvetenskap: Databaser

Olika databastyper

REFERENSDATABASER ger källhänvisningar om var du hittar böcker, artiklar och tidskrifter.

FULLTEXTDATABASER ger tillgång till hela artikeln eller boken. 

CITERINGSDATABASER ger information om var en författare, artikel eller bok har citerats. 

OBS! Många databaser är både referens- och fulltextdatabaser.

Hittar du inte materialet i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns tidskriften/boken något annat bibliotek i Åbo, gå dit och läs eller kopiera/skanna artikeln eller låna boken därifrån
  • Finns tidskriften vid Depåbiblioteket  beställ gratis e-kopia av artikeln eller fjärrlåna boken mot avgift

I övriga fall kan du fjärrlåna artikeln (vilket betyder att du får en kopia av den) eller boken.
Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg (PDF). För andra uppbärs en avgift.