Skip to main content

Konst- och musikvetenskap: Databaser konstvetenskap

Databaser för konstvetare

I databaserna nedan kan du söka på innehållet i böcker och tidskrifter.

I PCI-sökning i Alma kan du söka i många, men inte alla, databaser samtidig. Sök därför också i de enskilda databaserna direkt.

Google Scholar

Google Scholar Search

Hitta ÅA:s e-resurser via Google Scholar: SettingsLibrary links > sök på Åbo och markera Abo Akademi University Library – Fulltext ÅAB > Save

Handskrifter och bilder

Handskrifter och bilder vid Åbo Akademis bibliotek hittas i Alma men är också sökbara i följande databaser:

Åbo Akademis vetenskapliga arkiv och museer

Arkiv och övrigt digitaliserat material

För att hitta primärmaterial behöver du kanske använda dig av ett arkiv. Många arkivsamlingar är sökbara på nätet och en del arkivmaterial kan rentav vara direkt tillgängligt i digital form. Arkiven har sina egna kataloger och användarregler. Tänker du besöka ett arkiv är det alltid bäst att kontakta arkivpersonalen innan.

RITVA & Yle-samlingen


Sök i RITVA

Yle-samlingen innehåller alla TV-program som producerats av Rundradion f.o.m. 1957.

Sök i Yle-samlingen

Du kan endast söka i databaserna. För att se och lyssna på programmen måste du gå till friexemplarsdatorn i Boktornet. Personalen vid lånedisken hjälper dej!