Gå till huvudinnehållet

Informationsvetenskap: Tidskrifter och tidningar

Om tidskrifter och tidningar

Med hjälp av tidskrifter håller du dig à jour med det senaste inom forskningen. Olika tidskrifter har dock olika kvalitet. Ett sätt att granska en tidskrifts kvalitet och inflytande är att ta reda på hur ofta dess artiklar citeras (impact factor) i t.ex. Journal Citation Reports. I Finland används sedan några år tillbaka den så kallade publikationsforum-klassificeringen (julkaisufoorumi-luokitus) för att bestämma en tidskrifts och andra seriella publikationers nivå. Klassificeringen består av tre nivår och du kan kolla upp en tidskrifts nivå i Publikationsforums sökmaskin. Publikationsforum upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation.

E-tidningar

E-tidskriftspaket

Sök e-tidskrifter

Jag hittar inte tidskriften!

Om tidskriften du söker inte finns i tryckt eller elektronisk form vid Åbo Akademis bibliotek, gå vidare på följande sätt:

1) Finns tidskriften i tryckt form på nåt annat bibliotek i Åbo, t.ex. vid Turun Yliopisto eller  Åbo yrkeshögskola ? Kolla även samdatabasen Melinda.

2) Finns tidskriften i tryckt form vid Depåbiblioteket / Varastokirjasto (kolla Melinda)? Depåbiblioteket skickar gratis tidskriftsartiklar i elektronisk form.

3) Finns tidskriften i elektronisk form vid Turun Yliopisto? Kolla Turun yliopistos portal Volter

4) Fjärrlåna. Mera information om fjärrlån hittas på bibliotekets hemsidor. Observera att fjärrlån är gratis för graduskribenter. Kom ihåg intyg! För andra uppbärs en kostnad för fjärrlån i enlighet med prislistan.