Gå till huvudinnehållet

Informationsvetenskap: Böcker

Om böcker

Bibliotekets omfattande samlingar av tryckta böcker hittar du i vår databas Alma, men notera att vissa böcker tryckta före 1980 inte ännu är införda i Alma utan endast hittas i kortkatalogen på huvudbiblioteket. Biblioteket har friexemplarsrätt, vilket betyder att så gott som allt inhemskt material tryckt från och med 1919 ska finnas hos oss.

Som studerande eller anställd vid Åbo Akademi har du tillgång till bibliotekets e-böcker. Just nu är Proquest Ebooks vår mest omfattande e-boksleverantör, medan Biblio förmedlar det största utbudet av svenskspråkig litteratur.

Hur hittar jag tryckta böcker?

I databasen Alma hittar du de tryckta böcker som ingår i bibliotekets samlingar. Glöm inte att kolla in sökinstruktionerna för de olika sökmetoderna om sökningen misslyckas! I Alma hittar du även vissa eböcker.

  • När du söker på titel, lämna bort eventuell bestämd eller obestämd artikel i titelns början: långa resan (inte Den långa resan).
  • Med hjälp av kontrollerade ämnesord kan du förbättra din sökning. Ämnesorden som används är samlade i Allfo.
  • För ytterligare söktips, se dessa instruktioner


Kontrollera dina kunduppgifter och lån.

Hur hittar jag eböcker?

En stor del av de e-böcker du har tillgång till via Åbo Akademis bibliotek hittar du via våra stora eboksleverantörer ebrary (för engelskaspråkiga böcker) och elib (för svenskspråkiga böcker). Länk till dessa databaser hittar du nedan. En stor del av böckerna i ebrary och elib hittas också i databasen Alma, men detta gäller inte hela deras utbud.

Fastän dessa är de vanligaste leverantörerna för eböcker finns även många andra. En komplett lista med eboksdatabaser hittar du här. Som exempel på digitaliserad äldre litteratur kan nämnas t.ex. Litteraturbanken och Project Gutenberg.