Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sociologi: Skriva och referera

Skriva och referera

Skriv hellre rätt än fel!
Ta reda på hur du skriver rätt och riktigt, hur du förhåller dig källkritiskt till den information du hittar i böcker, tidskrifter och på nätet, samt hur du effektivt hanterarar refenser.

Skrivregler

Akademiskt skrivande

Snabblektion i akademiskt skrivande (video) (Lunds universitetsbibliotek)

Bli en bättre skribent

Språkriktighet och språkvård