Gå till huvudinnehållet

Novia University of Applied Sciences, Maritime Management: Hertig Johans parkgata

Herig Johans parkgata - referensbibliotek

Hyllklasser / Shelf locations

06.1 Föreningar. Sällskap. Klubbar Organizations
     
14 Psykologi Psychology
     
30 Allmän samhällsvetenskap Social sciences
31 Statistik Statistics
33.04 Lag- och författningssamlingar Body of laws
33.1 Internationell rätt International law
33.36 Civil- och handelsrätt. Transporträtt Civil law. Commercial law. Transport law
33.44 Arbetsrätt Labour legislation
33.45 Sjörätt Maritime law
33.451 Sjöförklaringar Ship's (captain's) protest
35.6 Sjösäkerhet. Brandskydd Safety of life at sea. Fire protection
36 Ekonomisk vetenskap. Nationalekonomi Economics. National economy
36.13 Arbete. Arbetsliv Work. Working life
37.1 Arbetarskydd. Ergonomi Safety in work. Ergonomics
38 Fostran. Undervisning. Pedagogik Upbringing. Education. Educational science
38.2 Didaktik Didactics
38.3 Studieteknik, Forskningsmetodik Study techniques
38 - 38.9 Skolor. Årsberättelser och historiker Schools
38.4-5 Yrkesutbildning Education
     
50.1 Miljövård. Energipolitik Environmental protection. Energy policy
51 Matematik Mathematics
51.4 Sannolikhetskalkyl, statistik Statistics
52 Astronomi Astronomy
53 Fysik Physics
54 Kemi Chemistry
55.5 Meteorologi Meteorology
55.608 Tidvattenstabeller Tide-tables
59 Medicin. Hälsovård Medicine. Health care
     
60.3 Standarder. Normer Standards
61 ADB Automatic data processing. Information technology
62.2-3 Maskinteknik. Motorer Mechanical technology. Motors
62.54 Skeppsbyggnad Shipbuilding
62.542 Fartyg. Förteckningar Ship. Register
62.6 Ellära. Elteknik Electrical engineering. Electrotechnology
62.62 Elmaskiner Electrical machinery
62.671 Elektronik Electronics
62.676 Telekommunikation. Radarteknik Telecommunication. Radar technique
62.434 Knytarbete. Splitsning Knotting
     
69.11 Ledarskap Leadership
69.63 Sjöfart Traffic. Shipping
69.6302 Sjökort. Farleder och fyrar. Hamnar Nautical chart. Navigation channel and lighthouse. Harbour
69.63D Fartygsdagböcker Diaries (ship)
69.63053 Sjöfart. Årsböcker och almanackor Shipping. Year-books and almanacs
69.6308 Sjöfartsstatistik Maritime statistics
69.6309      Sjöfarthistoria Maritime history
69.631 Navigation, DP Dynamic position Maritime navigation, DP Dynamic position
69.633 Lastlära. Farligt gods Ship stability.Dangerous goods
     
84 Skönlitteratur Fiction
88.2 Finska Finnish
89.31 Svenska Swedish
     
89.5 Engelska English
     
90.4 Marinarkeologi Marine archaeology
  Varvsindustri Shipbuilding industry