Gå till huvudinnehållet

Quiz om informationssökning (social- och hälsovetenskaper): Modul 3: Sök i databaser

Modul 3: EBSCOhost, PubMed/Medline, Ebook Central

CINAHL/Academic Search Premier/PsycInfo/PsycArticles (EBSCOhost)

Länken till databaserna finns i LibGuides > Artiklar och databaser-fliken. I EBSCOhost kan man vid Choose databases klicka för flera databaser samtidigt.

Uppgift: Gör en sökning efter artiklar kring ditt ämne. Tips! Kolla vid subject terms vad det finns för sökord som lämpligast beskriver ditt ämne.


PubMed/Medline

Länken till databasen finns i LibGuides > Artiklar och databaser-fliken.

Uppgift: Gör en sökning efter artiklar kring ditt ämne.


Ebook Central

Länk finns i Libguides > fliken E-böcker

Uppgift: Kolla om du hittar e-böcker kring ditt tema.