Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Quiz om informationssökning (social- och hälsovetenskaper): Modul 3: Sök i databaser

Modul 3: EBSCOhost, PubMed/Medline, Ebook Central

CINAHL/Academic Search Premier/PsycInfo/PsycArticles (EBSCOhost)

Länken till databaserna finns i LibGuides > Artiklar och databaser-fliken. I EBSCOhost kan man vid Choose databases klicka för flera databaser samtidigt.

Uppgift: Gör en sökning efter artiklar kring ditt ämne. Tips! Kolla vid subject terms vad det finns för sökord som lämpligast beskriver ditt ämne.


PubMed/Medline

Länken till databasen finns i LibGuides > Artiklar och databaser-fliken.

Uppgift: Gör en sökning efter artiklar kring ditt ämne.


Ebook Central

Länk finns i Libguides > fliken E-böcker

Uppgift: Kolla om du hittar e-böcker kring ditt tema.