Gå till huvudinnehållet

Quiz om informationssökning (social- och hälsovetenskaper): Modul 1: Hitta böcker och artiklar i Alma

Modul 1: Hitta böcker och artiklar

Använd Alma för att hitta svaren på frågorna:


 

1. Hur kommer jag åt ÅA:s e-resurser?
Genom att logga in med mitt ÅA-användarnamn i Alma: 6 röster (66.67%)
Genom att gå till Academill och använda en dator där: 1 röster (11.11%)
Genom att logga in med mitt ÅA-användarnamn på ÅA:s webbsida (www.abo.fi): 2 röster (22.22%)
Totalt antal röster: 9
2. Sök fram boken Lifespan development : lives in a context av Tara Kuther (2019) i Alma. Var i biblioteket hittar du boken?
Agneta, kursbokssamlingen: 1 röster (50%)
Övre Torget, klass 14.6, uppslagsord Kuther: 0 röster (0%)
Bokhyllan, klass 38.290, uppslagsord Lifespan: 1 röster (50%)
Totalt antal röster: 2
3. Vilket av följande ord finns med bland ämnesorden för boken Cognitive psychology : a student's handbook?
kognitiva processer: 11 röster (91.67%)
kvantitativa metoder: 0 röster (0%)
qualitative methods: 1 röster (8.33%)
Totalt antal röster: 12
4. Sök fram artikeln "The coronavirus (COVID‐19) pandemic's impact on maternal mental health and questionable healthcare services in rural India" av Ghosh, Alokananda och Sarkar, Shraban i Alma. I vilken tidskrift och nummer har artikeln publicerats?
International Journal of Geriatric care, Vol.5(2), 2016: 0 röster (0%)
International Journal of Health Planning and Management, Vol Vol. 35(6), 2020: 2 röster (100%)
International Journal of Health and Nursing, Vol.1(3), 2019: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 2
5. Sök fram artikeln "Cross-Sex Hormone Treatment and Psychobiological Changes in Transsexual Persons: Two-Year Follow-Up Data" och öppna artikeln som pdf. Vilket är det sista ordet på sid 4262?
and: 0 röster (0%)
no: 1 röster (100%)
with: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 1
6. Du vill läsa följande artikel: Hemberg, J. (2017). The dark corner of the heart - understanding and embracing suffering as portrayed by adults. Scandinavian journal of caring sciences, 31(4). Hur gör du?
Fjärrlånar från ett annat bibliotek.: 0 röster (0%)
Kopierar den tryckta tidskriften vid Academillbiblioteket.: 2 röster (100%)
Artikeln finns tillgänglig i fulltext via Alma.: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 2
7. Du vill läsa följande artikel: Nygård, M. (2015). Does social capital enhance political participation of older adults? A multi-level analysis of older Finns and Swedes. Jour. of International and Comparative Social Policy, 31(3). Hur gör du?
Fjärrlånar från ett annat bibliotek.: 0 röster (0%)
Kopierar den tryckta tidskriften vid Academillbiblioteket.: 0 röster (0%)
Artikeln finns tillgänglig i fulltext via Alma.: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 0