Skip to main content

Quiz om informationssökning (social- och hälsovetenskaper): Modul 1: Hitta böcker och artiklar i Tritonias Finna

Modul 1: Hitta böcker och artiklar

Använd Tritonias Finna för att hitta svaren på frågorna:


 

1. Hur kommer jag åt ÅA:s e-resurser?
Genom att logga in med mitt ÅA-användarnamn i Tritonias ÅA-Finna: 2 röster (100%)
Genom att gå till Academill eller Tritonia och använda en dator där: 0 röster (0%)
Genom att logga in med mitt ÅA-användarnamn på ÅA:s webbsida (www.abo.fi): 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 2
2. Sök fram boken Cognitive psychology : a student's handbook av Michael Eysenck (2010) i Tritonias Finna. Var i biblioteket hittar du boken?
Våning 4, hylla 159.9, vid Handbook: 0 röster (0%)
Våning 4, hylla 159.9, vid Eysenck: 0 röster (0%)
Våning 4, hylla 159, vid Cognitive: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 0
3. Vilket av följande ord finns med bland ämnesorden för boken Cognitive psychology : a student's handbook?
kognitiva processer: 9 röster (100%)
kvantitativa metoder: 0 röster (0%)
qualitative methods: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 9
4. Sök fram artikeln "Understanding implementation of comprehensive geriatric care programs: a multiple perspective approach is preferred" av Annemarie de Vos et al i Tritonias Finna. I vilken tidskrift och nummer har artikeln publicerats?
International Journal of Geriatric care, Vol.5(2), 2016: 0 röster (0%)
International Journal of Health Planning and Management, Vol.32(4), 2017: 0 röster (0%)
International Journal of Health and Nursing, Vol.1(3), 2014: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 0
5. Klicka dig vidare till databasen där artikeln Understanding implementation of comprehensive geriatric care programs: a multiple perspective approach is preferred finns och öppna artikeln som pdf. Vilket är det sista ordet på sid 612?
interventions: 0 röster (0%)
interrogation: 0 röster (0%)
interested: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 0
6. Du vill läsa följande artikel: Hemberg, J. (2017). The dark corner of the heart - understanding and embracing suffering as portrayed by adults. Scandinavian journal of caring sciences, 31(4). Hur gör du?
Fjärrlånar från ett annat bibliotek.: 0 röster (0%)
Kopierar den tryckta tidskriften vid Tritonia.: 0 röster (0%)
Artikeln finns tillgänglig i fulltext via Finna.: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 0
7. Du vill läsa följande artikel: Nygård, M. (2015). Does social capital enhance political participation of older adults? A multi-level analysis of older Finns and Swedes. Jour. of International and Comparative Social Policy, 31(3). Hur gör du?
Fjärrlånar från ett annat bibliotek.: 0 röster (0%)
Kopierar den tryckta tidskriften vid Tritonia.: 0 röster (0%)
Artikeln finns tillgänglig i fulltext via Finna.: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 0