Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Quiz om informationssökning (social- och hälsovetenskaper): Modul 1: Hitta böcker och artiklar i Tritonias Finna

Modul 1: Hitta böcker och artiklar

Använd Tritonias Finna för att hitta svaren på frågorna:


 

1. Hur kommer jag åt ÅA:s e-resurser?
Genom att logga in med mitt ÅA-användarnamn i Tritonias ÅA-Finna: 5 röster (83.33%)
Genom att gå till Academill eller Tritonia och använda en dator där: 0 röster (0%)
Genom att logga in med mitt ÅA-användarnamn på ÅA:s webbsida (www.abo.fi): 1 röster (16.67%)
Totalt antal röster: 6
2. Sök fram boken Cognitive psychology : a student's handbook av Michael Eysenck (2020) i Tritonias Finna. Var i biblioteket hittar du boken?
Våning 1, hylla 14, vid Handbook: 1 röster (50%)
Våning 1, hylla 14, vid Eysenck: 0 röster (0%)
Våning 4, hylla 159, vid Cognitive: 1 röster (50%)
Totalt antal röster: 2
3. Vilket av följande ord finns med bland ämnesorden för boken Cognitive psychology : a student's handbook?
kognitiva processer: 10 röster (90.91%)
kvantitativa metoder: 0 röster (0%)
qualitative methods: 1 röster (9.09%)
Totalt antal röster: 11
4. Sök fram artikeln "Understanding implementation of comprehensive geriatric care programs: a multiple perspective approach is preferred" av Annemarie de Vos et al i Tritonias Finna. I vilken tidskrift och nummer har artikeln publicerats?
International Journal of Geriatric care, Vol.5(2), 2016: 0 röster (0%)
International Journal of Health Planning and Management, Vol.32(4), 2017: 2 röster (100%)
International Journal of Health and Nursing, Vol.1(3), 2014: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 2
5. Klicka dig vidare till databasen där artikeln Understanding implementation of comprehensive geriatric care programs: a multiple perspective approach is preferred finns och öppna artikeln som pdf. Vilket är det sista ordet på sid 612?
interventions: 0 röster (0%)
interrogation: 1 röster (100%)
interested: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 1
6. Du vill läsa följande artikel: Hemberg, J. (2017). The dark corner of the heart - understanding and embracing suffering as portrayed by adults. Scandinavian journal of caring sciences, 31(4). Hur gör du?
Fjärrlånar från ett annat bibliotek.: 0 röster (0%)
Kopierar den tryckta tidskriften vid Tritonia.: 1 röster (100%)
Artikeln finns tillgänglig i fulltext via Finna.: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 1
7. Du vill läsa följande artikel: Nygård, M. (2015). Does social capital enhance political participation of older adults? A multi-level analysis of older Finns and Swedes. Jour. of International and Comparative Social Policy, 31(3). Hur gör du?
Fjärrlånar från ett annat bibliotek.: 0 röster (0%)
Kopierar den tryckta tidskriften vid Tritonia.: 0 röster (0%)
Artikeln finns tillgänglig i fulltext via Finna.: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 0