Gå till huvudinnehållet

ÅAV specialsamlingar: Minoritetsspråkssamlingen

Allmänt

Minoritetsspråkssamlingen består av ca 800 titlar på olika europeiska minoritetsspråk. Basen i samlingen utgörs av det unika minoritetsbibliotek som tidigare tillhörde The European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL, Europeiska byrån för mindre använda språk), läs mera om samlingens historia nedan. 

Böckerna i samlingen är indelade enligt språk. Böckerna är ofta skrivna på respektive minoritetsspråk och behandlar språket eller den språkliga minoritetens liv, alternativt är skönlitterära verk för antingen barn eller vuxna. Språk som för tillfället finns företrädda med enbart ett fåtal böcker, finns under sin språkfamiljs namn. Sålunda finns t.ex. några böcker om occitanska, provensalska, frankoprovensalska, mirandesiska och istrorumänska under Romanska språk, medan böcker om serbiska, kroatiska och makedonska finns under Slaviska språk.

​Svensk-Österbottniska Samfundet har bekostat transport och katalogisering av samlingen. Katalogiseringen med tillhörande innehållsbeskrivning har utförts av FD Viveca Rabb. Vid katalogiseringen har titlar av sekundärt intresse, dubbletter, gamla utredningar, broschyrer samt skönlitteratur skriven på diverse majoritetsspråk (fastän skrivna av författare som själva tillhör någon språklig minoritet) sorterats bort.


Tillgänglighet: Samlingen förvaras i magasin och böcker måste beställas fram på förhand, kontakta viveca.rabb@abo.fi för närmare information. Här ser man en lista på alla titlar i samlingen. Listan kan sorteras på ett flertal sätt. Klicka på länkarna för hyllklasserna för att se de böcker som finns på respektive språk.

European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL)

European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL, Europeiska byrån för mindre använda språk) bildades år 1982 som en frivilligorganisation för att stöda språklig mångfald och de olika minoritetsspråken i Europa. EBLUL kom att representera över 50 miljoner minoritetsspråkstalare som sakkunnigorgan och lobbyorganisation gentemot bl.a. EU och Europarådet. EBLUL spelade även en aktiv roll vid informationsspridning och kontaktskapande. Verksamheten måste dock läggas ned 2010, då de ekonomiska bidragen från EU uteblev och organisationen levt över sina tillgångar.

EBLUL hade byggt upp ett nätverk av 15 nationella kommittéer, varav många fortfarande existerar i en eller annan form. T.ex. FiBLUL i Finland samlade finlandssvenskar, samer, romer, tatarer, rysk- och jiddischtalande i ett unikt samarbetsorgan.

EBLUL hade sitt huvudkontor i Bryssel, med ett sidokontor i Dublin. När verksamheten lades ner tog den juridiska huvudmannen, vallonernas intresseorganisation, över det omfattande minoritetsbiblioteket i Bryssel, men endast för uppbevaring. Forskare Kjell Herberts, med förflutet som styrelseledamot i EBLUL och ordförande för FiBLUL och minoritetsexperten Johan Häggman, som varit anställd av EBLUL, fick idén att försöka få denna unika samling till Vasa, vilket lyckades tack vare en donation från Societé de Langue et de Littérature Wallonnes.

Text: Kjell Herberts och Viveca Rabb, 13.6.2016

Minoritetsspråk i Europa