Gå till huvudinnehållet

Ekonomi vid Åbo Akademi

Ämnesguide för informationssystem, internationell marknadsföring, nationalekonomi, organisation och ledning, och redovisning

Tidskrifters akademiska värde

Med hjälp av tidskrifter håller du dig à jour med det senaste inom forskningen. Notera att tidskrifter har olika dignitet och inflytande. Ett sätt att få reda på en tidskrifts akademiska värde är att leta fram den i Publikationsforum. Här klassificeras tidskrifter och andra seriella publikationer på en skala 1-3. 

Ett annat sätt att bedöma en tidskrifts inflytande är att se hur ofta dess artiklar citeras (impact factor) i t.ex. Journal Citation Reports

Sök artiklar i vetenskapliga tidskrifter

I Almas e-artikelsökning kan du söka e-artiklar i många, men inte alla, databaser samtidigt. Största delen av databaserna är internationella, varför det ofta lönar sig att söka med engelska sökord. För att komma åt även det licensbelagda materialet rekommenderar vi att du antingen loggar in i Alma eller använder dig av VPN-uppkoppling då du gör dina sökningar

Databaser som innehåller tidskrifter inom ämnet ekonomi

 • EBSCO En av bibliotekets större databaser och täcker så gott som alla akademiska ämnesområden.  
 • Emerald Innehåller artiklar i fulltext om bl.a. ledarskap, administration och förvaltning, marknadsföring, informationsvetenskap och samhällsvetenskaper. 
 • JSTOR Business Collection
 • SAGE Journals En omfattande global databas som täcker de flesta akademiska ämnesområdena. 
 • ScienceDirect Elseviers tjänst för elektroniska resurser. Databasen innehåller artiklar i fulltext från över 2500 tidskrifter från och med 1995. 
 • Taylor & Francis Online Över 1500 prenumererade tidskrifter som representerar de flesta ämnesområdena. 
 • Web of Science Innehåller bland annat Social Sciences Citation Index, där över 1700 tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap indexeras.
 • Wiley Över 1200 prenumererade vetenskapliga tidskrifter i fulltext.

Tidskrifter och dagstidningar

Alla tidskrifter hittas i Alma. Du kan bläddra i dem alfabetiskt, avgränsa enligt tema eller söka efter en specifik tidskrift.

Dagstidningar kan du hitta i bland annat: 

 • Pressreader Inkluderar dagstidningar från hela världen (även några veckor tillbaka), t.ex. Västra Nyland, Hufvudstadsbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, The Guardian, Washington Post och Le Figaro.
 • ePress Inhemska dagstidningar. Kan endast läsas på campus eller genom VPN
 • Mediearkivet Nyhetsarkiv för svenska dagstidningar, t.ex. Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Göteborgs-Posten
 • Gale Financial Times Historical Archive Search the online facsimile of this internationally known daily paper focused on financial and other issues. Contains the years 1888-2006.

Hittar du inte tidskriften?

Om du inte hittar tidskriften du söker i tryckt eller elektronisk form vid Åbo Akademis bibliotek kan du gå vidare på följande sätt: 

1) Finns tidskriften på något närliggande bibliotek, t.ex. vid Turun Yliopisto (Åbo) eller Tritonia (Vasa)? 

2) Finns tidskriften i tryckt form vid Depåbiblioteket / Varastokirjasto? Depåbiblioteket skickar gratis tidskriftsartiklar i elektronisk form. 

3) Fjärrlån. Observera att tjänsten kostar, men om du skriver kandidat- eller magisteravhandling kan du mot intyg fjärrlåna gratis (gäller också böcker)! Information och intyg hittas längst ner på denna sida