Gå till huvudinnehållet

Ekonomi vid Åbo Akademi

Ämnesguide för informationssystem, internationell marknadsföring, nationalekonomi, organisation och ledning, och redovisning

Avhandlingar vid Åbo Akademi

Pro gradu-avhandlingar i elektronisk form finns i Åbo Akademis publikationsarkiv. Från och med 1.8.2018 publiceras alla ÅA:s gradun elektroniskt, mer information om hur du publicerar din gradu finns här.

Äldre pro gradu-avhandlingar finns endast som pappers. Dessa ges inte som hemlån men kan läsas i Boktornets läsesal. Du hittar dem genom att söka i Alma:

pro gradu-avhandlingar i informationssystem

pro gradu-avhandlingar i internationell marknadsföring

pro gradu-avhandlingar i nationalekonomi

pro gradu-avhandlingar i organisation och ledning

pro gradu-avhandlingar i redovisning

Elektroniska avhandlingar i Finland och Norden

  • Aaltodoc Innehåller publikationer i fulltext såsom avhandlingar, tidskriftsartiklar och forskningsrapporter producerade vid Aalto-universitetet.
  • Åbo Akademis doktorsavhandlingar Åbo Akademis doktorsavhandlingar utgivna på Åbo Akademis förlag sedan 2003. I Doria finns även Åbo Akademis magister-, licentiat- och doktorsavhandlingar, och diplomarbeten, samt olika nationella instansers publikationer. 
  • E-thesis (Helda) E-thesis innehåller avhandlingar och andra publikationer från Helsingfors Universitet.
  • Digitala vetenskapliga arkivet DiVa I DiVa finns avhandlingar och andra publikationer från svenska universitet och högskolor.
  • DART-Europe E-these Portal The DART-Europe E-theses Portal is a searchable database of electronic research theses held in European repositories. The theses listed are open access - publicly available, in full, without charge. The DART-Europe Portal does not store theses, but it provides a link to at least one electronic copy of every thesis listed in its database. 
  • DHanken Svenska handelshögskolans publikationsarkiv
  • Theseus De finländska yrkeshögskolornas examensarbeten och nätpublikationer
  • Vasa Universitet Doktorsavhandlingar vid Vasa Universitet ingår i serien Acta Wasaensia

Forskningsinformationssystemet AboCRIS

AboCRIS är Åbo Akademis forskningsinformationssystem. En av CRIS-systemets kärnfunktioner är att kvalitetssäkra universitetens data och processer. AboCRIS ger forskarna möjlighet att förutom information om publikationer även mata in uppgifter om sina aktiviteter inom forskning samt basinformation om utbildning och tidigare anställningar för att bygga upp en profil som blir synlig på den publika portalen.