Skip to main content

Fysik: Artiklar och databaser

Om artiklar och databaser

Med databasernas hjälp kan du hitta relevant innehåll i olika publikationer (artiklar, böcker, konferenspublikationer m.m.) om ett visst ämne. På den här sidan finns databaser som är särskilt viktiga inom fysik samlade.

Databasernas innehåll och omfång skiljer sig. En referensdatabas hjälper dig spåra upp en artikel/bok men ger inte tillgång till själva texten. En fulltextdatabas ger däremot tillgång till hela texten. Många databaser är emellertid både referens- och fulltextdatabaser. Om du inte kommer åt fulltexten av en intressant referens kan du kontakta vår fjärrlåneservice.

Forskningsdatabasen Artur

Fulltextdatabaser

Referensdatabaser