Skip to main content

Fysik: Avhandlingar

Om avhandlingar

Vid Åbo Akademi produceras ca. 500 pro gradu- och 80 doktorsavhandlingar årligen.

 

Pro gradu-avhandlingar i fysik