Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informationsteknologi: Artiklar och databaser

Om artiklar och databaser

Med databasernas hjälp kan du hitta relevant innehåll i olika publikationer (artiklar, böcker, konferenspublikationer m.m.) om ett visst ämne. På den här sidan finns databaser som är särskilt viktiga inom informationsteknologi samlade.

Databasernas innehåll och omfång skiljer sig. En referensdatabas hjälper dig spåra upp en artikel/bok men ger inte tillgång till själva texten. En fulltextdatabas ger däremot tillgång till hela texten. Många databaser är emellertid både referens- och fulltextdatabaser. Om du inte kommer åt fulltexten av en intressant referens kan du kontakta vår fjärrlåneservice.

Åbo Akademis forskningsinformationssystem AboCRIS

Fulltextdatabaser

Referensdatabaser