Gå till huvudinnehållet

Informationsteknologi: Artiklar och databaser

Om artiklar och databaser

Med databasernas hjälp kan du hitta relevant innehåll i olika publikationer (artiklar, böcker, konferenspublikationer m.m.) om ett visst ämne. Vid Sök E-artiklar i Alma går det att söka i flera, men inte alla, databaser samtidigt. Sök därför också direkt i de enskilda databaserna. På den här sidan finns databaser som är särskilt viktiga inom informationsteknologi samlade.

Olika databastyper

Databasernas innehåll och omfång skiljer sig.

Referensdatabas hjälper dig spåra upp en artikel/bok men ger inte tillgång till själva texten. Den innehåller hänvisningar till böcker, artiklar och tidskrifter.

Fulltextdatabas ger däremot tillgång till hela texten.

Citeringsdatabaser innehåller information om var en författare, artikel eller bok har citerats

OBS! Många databaser är emellertid både referens- och fulltextdatabaser. En del av artiklarna kan finnas i fulltext medan det av andra bara finns abstraktet eller källhänvisningen. Om du inte kommer åt fulltexten av en intressant referens kan du kontakta vår fjärrlåneservice.

Hur fungerar en vetenskaplig artikel?

Åbo Akademis forskningsinformationssystem AboCRIS

Fulltextdatabaser

Referensdatabaser

Google Scholar

Google Scholar Search

Hitta ÅA:s e-resurser via Google Scholar: SettingsLibrary links > sök på Åbo och markera Abo Akademi University Library – Fulltext ÅAB > Save