Gå till huvudinnehållet

Informationsteknologi: E-böcker

E-böcker

Här hittar du tips på allmänna elektroniska böcker inom informationsteknologi som biblioteket har tillgång till.

Som studerande eller anställd vid Åbo Akademi har du tillgång till bibliotekets e-böcker. E-böckerna tillhandahålls av flera utomstående leverantörer och hur du gör för att läsa, låna, eller skriva ut en bok kan variera. Alla e-böcker kan läsas på en vanlig dator, men en del kan också överföras till eller läsas direkt på en mobil enhet. Just nu är Ebook Central vår mest omfattande e-boksleverantör, medan Biblio förmedlar det största utbudet av svenskspråkig litteratur.

En lista över Åbo Akademis e-bokstjänster hittas i Alma

Sök e-böcker

Ebook Central (tidigare ebrary)

Ebook Central innehåller e-böcker från olika ämnesområden, främst på engelska. Logga in via Alma med ÅA-användarnamn och -lösenord.

E-böckerna kan läsas direkt i webbläsaren eller laddas ner. Mer information om nedladdningen hittas här.

Största delen av Ebook Centrals böcker kan läsas av många samtidigt, men vissa är begränsade till enstaka läsare i gången.

Biblio

Biblio innehåller e-böcker och ljudböcker främst på svenska, både vetenskaplig litteratur och skönlitteratur.

E-böckerna och ljudböckerna lånas med ÅAB:s lånekort och PIN-kod.

Vissa böcker kan läsas direkt i webbläsaren medan andra kräver nedladdning. Mer information om nedladdningen hittas här.

Alla Biblios böcker kan användas av flera samtidigt. 

Lånetiden är 28 dygn. En får låna max 3 böcker/vecka.

Bibliotekets e-bokstips