Gå till huvudinnehållet

Matematik: Böcker

Tryckta böcker

Du hittar matematikens tryckta böcker i vår databas Alma. Beställ boken om du vill låna. Böckerna hämtas till Boktornet på tisdagar och torsdagar från vårt bokmagasin.

Hjälp med att beställa, reservera och låna

Bibliotekets användarregler

Hur hittar jag tryckta böcker?

Åbo Akademis tryckta böcker hittar du i vår databas Alma. 

Hittar du inte boken vid ÅAB i Åbo?

Finns boken vid Academill-biblioteket i Vasa? Låna den gratis som ÅAB-lån! Dessa böcker hittas i Alma och känns igen av texten (VASA). Ett ÅAB-lån anländer på ca en vecka och avhämtas från Boktornet.

Finns boken på något annat bibliotek i Åbo? , så som Turun Yliopisto, Åbo yrkeshögskola eller Åbo stadsbibliotek? Låna den därifrån!

I övriga fall kan du fjärrlåna boken. För att hitta relevanta böcker kan du göra sökningar t.ex. i samdatabasen Melinda. Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift. Under år 2024 fjärrlånar även kandidatskribenter gratis!

E-böcker

Som studerande eller anställd vid Åbo Akademi har du tillgång till bibliotekets e-böcker. E-böckerna tillhandahålls av flera utomstående leverantörer och hur du gör för att läsa, låna, eller skriva ut en bok kan variera. Alla e-böcker kan läsas på en vanlig dator, men en del kan också överföras till eller läsas direkt på en mobil enhet. Just nu är Ebook Central vår mest omfattande e-boksleverantör, medan Biblio förmedlar det största utbudet av svenskspråkig litteratur.

En lista över Åbo Akademis e-bokstjänster hittas i Alma

Tips på e-böcker