Gå till huvudinnehållet

Privaträtt, handelsrätt och skatterätt: Nyttiga databaser och länkar

Ämnesdatabaser

Karnov

Karnov Juridik är en rättsdatabas med samtliga svenska lagar och förordningar. Här ingår även en komplett EU-rättstjänst och EU-nyhetstjänst med både kartläggning och analyser av kommande EU-lagstiftning.

Man kan nå Karnov på en dator i Boktornet och en dator i ASA biblioteket. Fråga vid kundtjänsten

Forskningsdata

Länkar till statsvetenskaplig och rättsinformation