Skip to main content

Privaträtt, handelsrätt och skatterätt: Böcker

Böcker

Alla böcker hittas genom Alma, både tryckta och elektroniska. Man kan dessutom söka elektroniska böcker skilt per distributör genom att klicka på respektive symbol nere på Almas första sida. OBS! Riktigt alla elektroniska böcker finns inte i Alma. Elektroniska böcker saknar svenska och finska ämnesord.

Sök i Alma

Bokserier i Domvillan

Hur hittar jag eböcker?

En stor del av de e-böcker du har tillgång till via Åbo Akademis bibliotek hittar du via våra stora eboksleverantörer ebrary (för engelskaspråkiga böcker) och elib (för svenskspråkiga böcker). Länk till dessa databaser hittar du nedan. En stor del av böckerna i ebrary och elib hittas också i databasen Alma, men detta gäller inte hela deras utbud.

Fastän dessa är de vanligaste leverantörerna för eböcker finns även många andra. En komplett lista med eboksdatabaser hittar du här. Som exempel på digitaliserad äldre litteratur kan nämnas t.ex. Litteraturbanken och Project Gutenberg.

Böcker i Domvillan

 6   Markets and the law /Nagy, Csongor István

                          http://site.ebrary.com/lib/abo/detail.action?docID=1063227