Gå till huvudinnehållet

Psykologi och logopedi: Artiklar och databaser

Olika databastyper

Referensdatabaser ger källhänvisningar om var du hittar böcker, artiklar och tidskrifter.

Fulltextdatabaser ger tillgång till hela artikeln eller boken. 

Citeringsdatabaser ger information om var en författare, artikel eller bok har citerats. 

OBS! Många databaser är både referens- och fulltextdatabaser.

Google Scholar

Hitta ÅA-resurser via Google ScholarSettings → Library links → sök på Åbo Akademi och markera Abo Akademi University Library – ÅAU Fulltext → save. 

Bibliotekets databaser inom psykologi och logopedi

I databaserna nedan kan du som studerar eller forskar i psykologi eller logopedi hitta relevant information.

I Almas e-artikelsökning kan du söka e-artiklar i många, men inte alla, databaser samtidigt. Vi rekommenderar att antingen logga in i Alma eller använda dig av VPN-uppkoppling då du gör dina sökningar, för att komma åt även det licensbelagda materialet.

Kom ihåg att använda engelska söktermer i internationella databaser. Många databaser inom psykologi och logopedi använder ämnesord från MeSH eller Psychological Index Terms för att beskriva material, och du kan själv använda dessa termer i din sökning.

Tvärvetenskapliga databaser och övrigt