Skip to main content

Psykologi och logopedi: Databaser

Olika databastyper

Referensdatabaser ger källhänvisningar om var du hittar böcker, artiklar och tidskrifter.

Fulltextdatabaser ger tillgång till hela artikeln eller boken. 

Citeringsdatabaser ger information om var en författare, artikel eller bok har citerats. 

OBS! Många databaser är både referens- och fulltextdatabaser.

Andra biblioteksdatabaser

Google Scholar

Hitta ÅA-resurser via Google ScholarSettings → Library links → sök på ÅA och markera Abo Akademi University Library – Fulltext ÅAB → save. 

Bibliotekets databaser inom psykologi och logopedi

I databaserna nedan kan du som studerar eller forskar i psykologi eller logopedi hitta relevant information.

PCI-sökning i Alma kan du söka e-artiklar i många, men inte alla, databaser samtidigt. Med knappen  kan du skapa en mapp för dina favoritdatabaser i Alma.

Kom ihåg att använda engelska söktermer i internationella databaser. Många databaser inom psykologi och logopedi använder ämnesord från MeSH eller Psychological Index Terms för att beskriva material, och du kan själv använda dessa termer i sökning. 

Du kan ha nytta av EBSCOs webinarier på engelska om hur man använder PsycINFO och PsycArticles.