Skip to main content

Psykologi och logopedi: Tidskrifter och tidningar

Tidskrifters akademiska värde

Med hjälp av tidskrifter håller du dig à jour med det senaste inom forskningen. Notera att tidskrifter har olika dignitet och inflytande. Ett sätt att få reda på en tidskrifts akademiska värde är att leta fram den i Publikationsforum. Här klassificeras tidskrifter och andra seriella publikationer på en skala 1–3. 

Ett annat sätt att bedöma en tidskrifts inflytande är att se hur ofta dess artiklar citeras (impact factor) i t.ex. Journal Citation Reports

Sök tidskrifter i Alma

I Alma kan du kolla vilka nummer av tidskrifterna finns tillgängliga tryckt på ÅAB och vilka elektroniskt. 

Hittar du inte tidskriften?

Kolla samdatabasen Melinda
 

​I övriga fall kan du fjärrlåna artikeln mot en avgift, vilket betyder att du får en kopia av denGraduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg.

Dagstidningar

Dagstidningar utgör ofta empiriskt material. På Boktornet får du tillgång till finlandssvenska tidningar sedan 1900-talets början, i huvudsak på mikrofilm. 

Dagstidningar och artikeldatabaser på nätet

Pressreader

Ger tillgång till dagstidningar från hela världen

 

E-tidskriftspaket

Bläddra fram ytterligare tidskrifter inom ditt eget ämnesområde. Välj "Browse... by subject"