Folkrätt och Mänskliga rättigheter: Böcker

Hur hittar jag tryckta böcker?

Åbo Akademis tryckta böcker hittar du i vår databas ALMA. Litteratur om folkrätt och mänskliga rättigheter finns i ASA-bibliotekets 2 våning. Lånetiden är 28 dagar. Kursböckerna finns i ASA-bibliotekets första våning och har en lånetid på 14 dagar.

Sök i Alma

Hittar du inte boken i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns boken på något annat bibliotek i Åbo, låna den därifrån
  • Finns boken vid Tritonia, fjärrlåna den gratis
  • Finns boken på Depåbiblioteket beställ den som samlån mot avgift
     

I övriga fall kan du fjärrlåna bokenGraduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift.

Andra bibliotek som har bra samlingar, guider och/eller länksamlingar

Hur hittar jag eböcker?

En stor del av de e-böcker du har tillgång till via Åbo Akademis bibliotek hittar du via våra stora eboksleverantörer ebrary (för engelskaspråkiga böcker) och elib (för svenskspråkiga böcker). Länk till dessa databaser hittar du nedan. En stor del av böckerna i ebrary och elib hittas också i databasen Alma, men detta gäller inte hela deras utbud. Mera information om bl.a. ebrary och elib hittar du här.

Fastän dessa är de vanligaste leverantörerna för eböcker finns även många andra. En komplett lista med eboksdatabaser hittar du här.

Elektroniska böcker

Nyare böcker i samlingarna