Skip to main content

Folkrätt och Mänskliga rättigheter: Tidskrifter

Tidskrifters akademiska värde

Med hjälp av tidskrifter håller du dig uppdaterad om vad som händer inom olika forskningsområden. Notera att tidskrifter har olika dignitet och inflytande. Ett sätt att få reda på en tidskrifts akademiska värde är att leta fram den i Publikationsforum. Här klassificeras tidskrifter och andra seriella publikationer på en skala 1–3. 

Ett annat sätt att bedöma en tidskrifts inflytande är att se hur ofta dess artiklar citeras (impact factor) i t.ex. Journal Citation Reports

Årsböcker

Tidskrifter eller årsböcker med signum  Folkrätt eller Mänskl. rätt i Alma (Finna)