Gå till huvudinnehållet

Folkrätt och mänskliga rättigheter: Skriva och referera

Skriva och referera

Välkommen till folkrättens och mänskliga rättigheters skrivguide. Här hittar du informations och tips om hur du skriver texter och avhandlingar, samt råd om hur du effektivt hanterar referenser när du skriver ett akademiskt arbete. 

 

I vänstra balken hittar du Åbo Akademis allmänna skrivguide, språkliga länktips och länk till Åbo Akademis biblioteks Zotero-användarguide; i mittenbalken hittas ämnesspecifika referensguider och skrivstöd; och i högra balken information om forskningsetik och källkritik. 

Referensguide för Åbo Akademi

Avhandlingsguiden är avsedd för dig som skriver examensarbete: kandidatavhandling eller avhandling pro gradu vid Åbo Akademi. Guiden passar även för handledare av examensarbeten.

Guide: Råd för referenser i vetenskapliga texter.

Länkar till språkriktighet och språkvård

Oxford Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA)

Nedan finns några dokument och länkar till webbsidor som detaljerar hur man använder sig av referenssystemet OSCOLA. 

Vilka källor kan jag lita på?

När du hänvisar till information du hittar i böcker, tidskrifter eller på Internet bör du tänka dig för. Vem har skrivit och publicerat informationen? Är den pålitlig? Hur bör jag gå till väga när jag presenterar mina forskningsresultat?

Här hittar du tips på vad du ska tänka på för att handla forskningsetiskt och idka god källkritik, dvs förhålla dig kritiskt till den information du inhämtar vare sig den är i tryckt eller elektronisk form eller tillgänglig på nätet.