Gå till huvudinnehållet

Folkrätt och mänskliga rättigheter: Böcker

Sök i Alma

Hittar du inte boken i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns boken på något annat bibliotek i Åbo, låna den därifrån
  • Finns boken vid Tritonia, fjärrlåna den gratis
  • Finns boken på Depåbiblioteket beställ den som samlån mot avgift
     

I övriga fall kan du fjärrlåna bokenGraduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift.

Andra bibliotek som har bra samlingar, guider och/eller länksamlingar

Hur hittar jag tryckta böcker?

Åbo Akademis tryckta böcker hittar du i vår databas ALMA. Litteratur om folkrätt och mänskliga rättigheter finns i ASA-bibliotekets 2 våning. Lånetiden är 28 dagar. Kursböckerna finns i ASA-bibliotekets första våning och har en lånetid på 14 dagar.

Hur hittar jag eböcker?

De allra flesta e-böcker finns i Alma, förutom Ebook Central och Elib. Det betyder att när du söker i Alma, kommer e-böcker med i sökresultatet, men att du skall söka skilt i de två nämnda databaserna.

Det finns en LibGuide om E-böcker här.  I den finns alla e-bokssamlingar uppräknade med uppgifter om innhåll och användning av samlingen. Guiden har en flik om hur man använder e-böcker.