Skip to main content

Miljö- och marinbiologi: Artiklar och databaser

Om artiklar och databaser

Med databasernas hjälp kan du hitta relevant innehåll i olika publikationer (artiklar, böcker, konferenspublikationer m.m.) om ett visst ämne. På den här sidan finns databaser som är särskilt viktiga inom miljö- och marinbiologi samlade.

Databasernas innehåll och omfång skiljer sig. En referensdatabas hjälper dig spåra upp en artikel/bok men ger inte tillgång till själva texten. En fulltextdatabas ger däremot tillgång till hela texten. Många databaser är emellertid både referens- och fulltextdatabaser. Om du inte kommer åt fulltexten av en intressant referens kan du kontakta vår fjärrlåneservice.

Forskningsdatabasen Artur

Bibliotekets databaser med relevans för miljö- och marinbiologi