Gå till huvudinnehållet

Miljö- och marinbiologi: Avhandlingar

Åbo Akademis forskningspublikationer

   Årligen produceras ca. 500 pro gradu- och 80 doktorsavhandlingar samt 1 400 vetenskapliga publikationer vid Åbo Akademi

Pro-gradu avhandlingar

Fr.o.m 1.8.2018 publiceras alla ÅA:s gradun elektroniskt, i Åbo Akademis publikationsarkiv.  Mer information om hur du publicerar din gradu finns här.

Äldre tryckta pro gradu-avhandlingar finns tillgängliga i Aurum på Miljö- och marinbiologin. Vissa dubletter av avhandlingarna finns även i Boktornet. Avhandlingarna lånas inte hem utan läses på plats. I Alma kan du kombinera sökorden gradu och ämnesord t.ex. gradu AND miljöbiologi för att få fram avhandlingar om ämnet. 

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar finns i elektronisk form fr.o.m år 2003 i Åbo Akademis publikationsarkiv.

Tryckta doktorsavhandlingar finns tillgängliga både på Boktornet och i Aurum på Miljö- och marinbiologin. Boktornets exemplar kan lånas som vanligt. I Alma kan du göra en avancerad sökning med ämnesordet miljö* och begränsa Typ av material till Doktorsavhandling för att få fram avhandlingar om ämnet. 

Avhandlingar i Finland och Norden

Nya Doktorsavhandlingar i Ekologi, evolutionsbiologi

Loading ...