Skip to main content

Statskunskap med masskommunikation (Vasa): Avhandlingar

Avhandlingar och forskningspublikationer i Finland

Avhandlingar och forskningspublikationer i Norden

Internationella avhandlingar

Pro gradu-avhandlingar i Vasa

 Pro gradu-avhandlingar i elektronisk form finns i Åbo Akademis publikationsarkiv. Fr.o.m 1.8.2018 publiceras alla ÅA:s gradun elektroniskt, mer information om hur du publicerar din gradu finns här.

Äldre tryckta pro gradu-avhandlingar från ÅA i Vasa finns på första våningen vid Tritonia. Avhandlingarna lånas inte hem. I Finna kan du kombinera sökorden gradu och ämnesord t.ex. gradu AND etik för att få fram avhandlingar om ämnet. Avhandlingar från ÅA i Åbo finns i Alma.

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar finns i elektronisk form fr.o.m år 2003 Åbo Akademis publikationsarkiv.

Tryckta doktorsavhandlingar finns på första våningen och i ämnessamlingarna. Exemplaren på första våningen lånas ej hem medan exemplaren i ämnessamlingarna har lånetid 28 dagar. Sök på signum ÅA Diss (avhandlingar gjorda i Åbo) och ÅA Vasa Diss (avhandlingar gjorda i Vasa) i Finna. 

 

Exempelsökningar för tryckta pro gradu-avhandlingar

Nya statsvetenskapliga doktorsavhandlingar

Loading ...

Forskningsdatabasen Artur

Artur är ÅA:s forskningsdatabas där forskarna ska registrera sina publikationer så att de blir synliga för resten av världen. I Artur kan man också bygga upp en egen digital CV. I Artur finns ÅA-publikationer fr.o.m. år 2014.