Gå till huvudinnehållet

Statskunskap med medier och kommunikation (Vasa): Tryckta böcker

Boktips

Tryckta böcker

Alla tryckta böcker hittas via söktjänsten Alma, se hyllklasserna för närmare information om var olika ämnen är placerade. Kursböcker finns i Agneta och ämneslitteratur i statskunskap finns på Övre torget (övre hyllan, uppför trapporna).

Söktips: ämnesord

Biblioteken beskriver publikationernas innehåll med ämnesord som väljs ur tesaurusar. I tesaurusen hittas exempel på vidare, snävare och relaterade begrepp, vilket är till hjälp när du väljer sökord. Om du söker med samma begrepp som använts i databasen ökar chansen att hitta någonting.