Skip to main content

Etnologi, folkloristik, kulturanalys och religionsvetenskap: Databaser etnologi, folkloristik, kulturanalys

Bibliotekets databaser inom etnologi och folkloristik

I databaserna nedan kan du som studerar eller forskar i etnologi eller folkloristik (kulturanalys) hitta relevant information. 

I PCI-sökning i Alma kan du söka e-artiklar i många, men inte alla, databaser samtidigt. 

Olika databastyper

Referensdatabaser ger källhänvisningar om var du hittar böcker, artiklar och tidskrifter.

Fulltextdatabaser ger tillgång till hela artikeln eller boken. 

Citeringsdatabaser ger information om var en författare, artikel eller bok har citerats. 

OBS! Många databaser är både referens- och fulltextdatabaser.