Gå till huvudinnehållet

Etnologi, folkloristik, kulturanalys och religionsvetenskap: Hitta tidskrifter och tidningar

Tidskrifters akademiska värde

Med hjälp av tidskrifter håller du dig à jour med det senaste inom forskningen. Notera att tidskrifter har olika dignitet och inflytande. Ett sätt att få reda på en tidskrifts akademiska värde är att leta fram den i Publikationsforum. Här klassificeras tidskrifter och andra seriella publikationer på en skala 1–3. 

Ett annat sätt att bedöma en tidskrifts inflytande är att se hur ofta dess artiklar citeras (impact factor) i t.ex. Journal Citation Reports

I Alma hittar du både tryckta och elektroniska tidskrifter. Du kan bläddra i dem alfabetiskt, avgränsa enligt tema eller söka efter en specifik tidskrift.

Sök tidskrifter i Alma

I Alma kan du se vilka tidskrifter som finns tillgängliga i tryckt form på biblioteket och vilka elektroniskt.

För att läsa en e-tidskrift, tryck på den blå länken under tidskriftens namn i Alma. Om det finns flera länkar spelar det ingen roll vilken du väljer, men observera att det ibland kan finnas skillnader i vilka nummer som finns tillgängliga!

Hittar du inte tidskriften?

​I övriga fall kan du fjärrlåna artikeln mot en avgift, vilket betyder att du får en kopia av denGraduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg.

E-tidskriftspaket

Bläddra fram ytterligare tidskrifter inom ditt eget ämnesområde. Välj "Browse... by subject"

Dagstidningar och artikeldatabaser på nätet

ePress innehåller ett stort antal finska och finlandssvenska dagstidningar (för de flesta tidningar ca två år bakåt). Tjänsten kan användas enbart på campus och av fyra användare samtidigt.

Pressreader: dagstidningar från hela världen från idag och tre månader bakåt.

Pressreader

 

Nationalbibliotekets digitaliserade inhemska tidningar och tidskrifter:

  • Material utgivet t.o.m. 1939 fritt tillgängligt på nätet
  • Material utgivet 1940–2021 tillgängligt med Haka-inloggning (ÅA-användarnamn och -lösenord)
  • Allt digitaliserat material (d.v.s. även 2021–) tillgängligt på s.k. friexemplarsdatorn på Boktornet

 

 

Sök finlandssvenska tidningar (främst på mikrofilm) i databasen Tidning

Åbo Akademis biblioteks original- och mikrofilmsbestånd av inhemska (dags)tidningar finns i databasen Tidning:

Sökord:

Sökordet kan trunkeras med $ (t.ex. afton$). Tryck på enter för att starta sökningen. För att beställa fram material, kontakta biblioteket@abo.fi.