Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Etnologi, folkloristik, kulturanalys och religionsvetenskap: Ordböcker och uppslagsverk

Om ordböcker och uppslagsverk

Uppslagsverk är användbara källor till kontrollerad information. Nedan hittar du tips på såväl allmänna som specialiserade elektroniska uppslagsverk.

Här får du också tips på ordböcker som köpts in till biblioteket och sådana som är fritt tillgängliga på nätet.

En mer utförlig lista över elektroniska uppslagsverk och ordböcker hittas i Alma. Kom ihåg att ÅAB även har stora samlingar av tryckta uppslagsverk och ordböcker

Bibliotekets e-ordböcker

Använd MOT-ordböckerna i din telefon, med MOT Mobile Online:

- Skapa ett användarkonto på Mot's webbplats.
- Öppna webbsidan motpro.fi i din telefon när du vill slå upp ett ord!

Lista över alla våra elektroniska ordböcker finns i Alma. 

Digitala ordböcker: Svenska och nordiska språk

Exempel på bibliotekets elektroniska uppslagsverk