Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Folkrätt och mänskliga rättigheter: Skriva och referera

Skriv och referera

På den här sidan hittar du nyttig information om hur du skriver rätt och riktigt. Här finns även tips om hur du förhåller dig källkritiskt till den information du hittar i böcker, tidskrifter och på nätet, samt råd om hur du effektivt kan hantera refenser när du skriver ett akademiskt arbete.

Referensguide för Åbo Akademi

Avhandlingsguiden är avsedd för dig som skriver examensarbete: kandidatavhandling eller avhandling pro gradu vid Åbo Akademi. Guiden passar även för handledare av examensarbeten.

Guide: Råd för referenser i vetenskapliga texter.

Referenssystem - länktips

Länkar till språkriktighet och språkvård

Böcker om skrivregler

Tips på handledningar i akademiskt skrivande