Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Folkrätt och mänskliga rättigheter: Källkritik och forskningsetik

Vilka källor kan jag lita på?

När du hänvisar till information du hittar i böcker, tidskrifter eller på Internet bör du tänka dig för. Vem har skrivit och publicerat informationen? Är den pålitlig? Hur bör jag gå till väga när jag presenterar mina forskningsresultat?

Här hittar du tips på vad du ska tänka på för att handla forskningsetiskt och idka god källkritik, dvs förhålla dig kritiskt till den information du inhämtar vare sig den är i tryckt eller elektronisk form eller tillgänglig på nätet.
 

Böcker om källkritik