Gå till huvudinnehållet

Yrkeshögskolan Novia, Sjöfart: Böcker

Sök böcker

I Finna hittar du både tryckta och digitala resurser med samma sökning. Logga in med Novia-användarnamn så får du tillgång till e-resurser. Anslut bibliotekskortet till ditt konto när du loggar in första gången så kan du göra reserveringar och förnya dina lån.

Sök i Alma/Novia

Sjöfartens referensbibliotek och ASA-biblioteket

Hertig Johans parkgata/Novia -referensbibliotek

Biblioteket är ett referensbibliotek. Böckerna kan läsas i huset och returneras till hyllan vid dagens slut. Böckerna lånas inte ut. Du kan söka böckerna i Alma-Novia / Åbo Akademi.

 

ASA-biblioteket

ASA-biblioteket finns på Fänriksgatan 3 A. ASA-biblioteket är kursboksbiblioteket för studerande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Här finns boksamlingar i företagsekonomi, sociologi, mänskliga rättigheter, folkrätt, nationalekonomi och Novias boksamling. Du får ett lånekort och kan låna hem böckerna. Du söka böcker och förnya dina lån i Alma-Novia.

 

Tryckta böcker

Novias boksamling finns i ASA-biblioteket.

Kursböcker finns på första våningen i samma hyllor som Åbo Akademis kursbokssamling. Lånetid för alla kursböcker är 14 dagar.

På första våningen finns också nattlånen, som fungerar som referensböcker under dagen då man kan läsa boken i biblioteket. Nattlån lånas ut efter kl 15.30 vid servicedisken och bör hämtas tillbaks följande öppetdag före kl 12.00.

På andra våningen hittar man största delen av Novias boksamling. Där finns också boksamlingar för de program vid Åbo Akademi som verkar i ASA-huset: ekonomi, informationsvetenskap, sociologi, nationalekonomi, statskunskap, offentlig förvaltning, forkrätt, mänskliga rättigheter. Lånetid för böckerna på andra våningen är 28 dagar.

Novias boksamling i andra våningen är uppställd enligt  samma hylluppställning som i allmänna bibliotek. I Alma framgår hyllklass och huvuduppslag. Övriga samlingar är uppställda på författare eller på titel.

Alla böcker hittas i Alma-Novia.

 

 

Övriga bibliotekskataloger