Skip to main content

Yrkeshögskolan Novia, Sjöfart: Tidskrifter

Sök tidskrifter i Alma

Sök digitala och tryckta tidskrifter i Alma -Novia.

De tryckta tidskrifter som Novia prenumerar på finns i Sjöfarten och ASA-biblioteket.

Läs dagstidningar på webben!

EpressePress-tidningar

press reader

► Inhemska dagstidningar
► Tillgängliga i biblioteket och i Novias datanät (ingen distansanvändning)
► 3 användare samtidigt

► Dagstidningar från hela världen
► Tillgängliga i biblioteket och i Novias datanät (även med distansinloggning)

E-tidskrifter enligt ämne (SFX)

E-tidskrifter inom sjöfart