Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Yrkeshögskolan Novia, Sjöfart: E-böcker

E-böcker

Yrkeshögskolan Novia erbjuder e-böcker via tjänsterna Ebook Central och Ebsco e-books. Antal användare och lånetid kan variera för böckerna. Mera information om hur man använder e-böcker hittar du i länken här under.

EBSCO eBook Collection

EBSCOhost

I EBSCO ebook Collection finns drygt 50 engelska e-böcker i olika ämnesområden som Novia har köpt in som kursböcker.

Man kan söka efter böcker i EBSCO eBook Collection, men böckerna hittas också i Alma-Novia.

Inom Novias nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför Novias nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med Novias användarnamn och lösenord.

E-böckerna kan läsas på internet via webbläsare eller laddas till vissa apparater för läsning off-line. OBS! Alla böcker får inte laddas ner/lagras.

De flesta böcker kan läsas av många samtidigt, men några böcker kan endast en läsa åt gången. Då kan man inte heller ladda ner den.

Lånetiden är 1-2 dygn.

Utskrift är begränsad till endast 60 sidor.

Fritt tillgängliga e-böcker

Ebook Central (tidigare ebrary)

Ebook Central

Ebook Central (tidigare ebrary) innehåller över 120 000 e-böcker från olika ämnesområden, främst på engelska.

Inom Novias nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför Novias nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med Novias användarnamn och lösenord.

Eböckerna kan läsas direkt i webbläsaren eller laddas ner.

Största delen av Ebook Centrals böcker kan läsas av många samtidigt, men vissa är begränsade till enstaka läsare i gången.

Lånetiden är 14 dygn. Man kan returnera lånen tidigare.

BIBLIO

KauppakamariTieto: ammattikirjasto