Skip to main content

Socialvetenskaper (Vasa): Artiklar och databaser

Hur väljer man sökord?

​Ämnesordlistor är ett bra hjälpmedel för att hitta sökord.

Hur fungerar en vetenskaplig artikel?

Google Scholar

Google Scholar Search

Hitta ÅA:s e-resurser via Google Scholar: SettingsLibrary links > sök på Åbo och markera Abo Akademi University Library – Fulltext ÅAB > Save

Olika databastyper

Referensdatabaser innehåller hänvisningar till böcker, artiklar och tidskrifter.

Fulltextdatabaser ger tillgång till hela artikeln eller boken.

Citeringsdatabaser innehåller information om var en författare, artikel eller bok har citerats, 

OBS! Många databaser är en blandning av referens- och fulltextdatabaser. En del av artiklarna kan finnas i fulltext medan det av andra bara finns abstraktet eller källhänvisningen.

Socialvetenskapliga databaser

I databaserna kan du hitta information (artiklar, böcker m.m.) om ett visst ämne. Vid Sök artiklar i Finna kan du söka i många, men inte alla, databaser samtidigt. Sök därför också i de enskilda databaserna nedan direkt.


Social Science Premium Collection - testperiod 16.8-15.10.2019

ÅA har under begränsad tid tillgång till det stora databaspaketet Social Science Premium Collection (ProQuest). Bland annat ingår följande databaser:

Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA)
Sociological Abstracts
Sociology Database

Mer information finns här.Nordiska artikeldatabaser

Hälsa och välfärd

Lagstiftning och juridik

Hur hittar jag en specifik artikel?

Klicka på bilden! Om en artikel inte finns vid Tritonia kan den fjärrlånas, vilket är gratis för kandidat- och graduskribenter. Läs mera om fjärrlån.

Forskningsdata och statistik