Skip to main content

Socialvetenskaper (Vasa): Tryckta böcker

Boktips - utvecklingspsykologi

Tryckta böcker

Tritonias tryckta böcker finns i vår söktjänst Finna. Socialvetenskaplig litteratur hittas i flera samlingar, shyllklasserna för mera detaljer:

  • Andra våningen: kursböcker
  • Tredje våningen: organisations- och arbetspsykologi 
  • Fjärde våningen: samhällsvetenskap, sociologi, demografi samt hälsovetenskaper och psykologi

Böcker i Åbo hittar du i Alma. Det är gratis att fjärrlåna böcker från ÅAB till Vasa så se i Alma om du inte hittar boken du söker i Finna.

Söktips: ämnesord

Biblioteken beskriver publikationernas innehåll med ämnesord som väljs ur tesaurusar. I tesaurusen hittas exempel på vidare, snävare och relaterade begrepp, vilket är till hjälp när du väljer sökord. Om du söker med samma begrepp som använts i databasen ökar chansen att hitta någonting.

Fjärrlån och inköpsförslag

Om du inte hittar boken du söker kan du fjärrlåna eller lämna in inköpsförslag till Tritonia!