Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Socialvetenskaper (Vasa): Tryckta böcker

Tryckta böcker

Alla tryckta böcker hittas via vår söktjänst Alma, shyllklasserna för mera detaljerad info om var böckerna är placerade. Ämneslitteratur i socialvetenskaper finns på Övre torget, medan kurslitteratur finns i Agneta. 

Söktips: ämnesord

Biblioteken beskriver publikationernas innehåll med ämnesord som väljs ur tesaurusar. I tesaurusen hittas exempel på vidare, snävare och relaterade begrepp, vilket är till hjälp när du väljer sökord. Om du söker med samma begrepp som använts i databasen ökar chansen att hitta någonting.