Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Socialvetenskaper (Vasa): E-böcker

E-böcker

E-böckerna hittar du i Alma. E-böckerna tillhandahålls av flera leverantörer och hur du gör för att läsa, låna eller skriva ut en bok kan variera. Läs mer i guiden om e-böcker.

Ebook Central (tidigare ebrary)

Ebook Central innehåller e-böcker från olika ämnesområden, främst på engelska.

Inom ÅAs nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför ÅAs nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med ÅA-användarnamn och -lösenord.

E-böckerna kan läsas direkt i webbläsaren eller laddas ner. Mer information om nedladdningen hittas här.

Största delen av Ebook Centrals böcker kan läsas av många samtidigt, men vissa är begränsade till enstaka läsare i gången.

Biblio

Biblio innehåller e-böcker och ljudböcker främst på svenska, både vetenskaplig litteratur och skönlitteratur.

E-böckerna och ljudböckerna lånas med ÅAB:s lånekort och PIN-kod.

Vissa böcker kan läsas direkt i webbläsaren medan andra kräver nedladdning. Mer information om nedladdningen hittas här.

Alla Biblios böcker kan användas av flera samtidigt. 

Lånetiden är 28 dygn. En får låna max 3 böcker/vecka.

Ellibs

Ellibs innehåller ca 100 enskilda böcker från olika ämnesområden, främst på finska.

Vissa böcker kan läsas direkt i webbläsaren medan andra kräver nedladdning. Mer information om nedladdningen hittas här.

Lånetiden varierar mellan 1 eller 7 dygn. En kan returnera lånen tidigare (också de som lästs enbart i webbläsaren). Vissa böcker kan dessutom reserveras.