Språk och lingvistik: Svenska och nordiska språk

 

Här hittar du tips på aktuella tidskrifter, såväl digitala som tryckta, som särskilt berör språkstudier i svenska och nordiska språk.

Nyaste nummer av nordiska dagstidningar, som t.ex. Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, Åbo Underrättelser, Aftenposten och Politiken, hittar du i PressReader.

Svensk-Amerikanska tidningar riktade till svenskspråkiga immigranter och utgivna i USA 1950- 

Bibliotekets tips på tryckta tidskrifter

Äldre nummer av de tryckta tidskrifterna nedan kan även finnas tillgängliga digitalt i fulltext. När du klickar på tidskriftens namn kommer du till en ruta som tillåter dig att nå äldre tidskriftsummer i fulltext (om sådana finns) eller gå vidare till Alma Classic för att se vilka nummer som finns i tryckt form.