Skip to main content

Språk och lingvistik: Ordböcker

Bibliotekets e-ordböcker

Lista över alla våra elektroniska ordböcker finns i Alma. 

Använd MOT-ordböckerna i din telefon!
- skapa användarkonto på Mot's webbplats
- öppna webbsidan motpro.fi i din telefon när du vill slå upp ett ord

Ordböcker på nätet - Svenska och nordiska språk