Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Språk och lingvistik: Ordböcker

Bibliotekets e-ordböcker

Du hittar alla våra digitala ordböcker i Alma.

MOT Ordböcker omfattar Kielikones mest populära ordböcker, såväl allmänspråkliga som fackordböcker, från finska till engelska, svenska, tyska, franska och många andra språk. Tjänsten fungerar utan inloggning i ÅA:s nätverk men kräver att du skapar ett konto om du befinner dig utanför ÅA:s nätverk. 

Digitala ordböcker: Svenska och nordiska språk