Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Språk och lingvistik: Tidskrifter och tidningar

I Alma hittar du både tryckta och elektroniska tidskrifter. Du kan bläddra i dem alfabetiskt, avgränsa enligt tema eller söka efter en specifik tidskrift.

På den här sidan finns tips på allmänna tidskrifter inom språk och lingvistik.
I rullgardinsmenyn hittar du tips på tidskrifter om engelska, finska, franska, svenska och nordiska språk samt tyska.

Tidskrifters akademiska värde

Vetenskapliga tidskrifter innehåller det nyaste inom forskningen. Vill du veta hur väl ansedd en tidskrift är inom vetenskapssamfundet, leta fram den i Publikationsforum där tidskrifter rankas från 0 till 3. Eller ta reda på hur ofta tidskriftens artiklar citeras (impact factor) i Scopus eller Journal Citation Reports

Sök tidskrifter i Alma

Hittar du inte tidskriftsartikeln i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns tidskriften på något annat bibliotek i Åbo, gå dit och läs eller kopiera/skanna artikeln
  • Finns tidskriften vid Depåbiblioteketfjärrlåna artikeln gratis

​I övriga fall kan du fjärrlåna artikeln mot en avgift, vilket betyder att du får en kopia av denGraduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg (PDF).

Alternative access​ ger dig tips om andra sätt att få tag på den artikel du behöver

E-tidskriftspaket

ePress - Läs inhemska dagstidningar på webben!

ePress innehåller ett stort antal finska och finlandssvenska dagstidningar (de flesta tidningar fr.o.m. januari 2019). Tjänsten kan användas enbart på campus och av tre användare samtidigt.

Dagstidningar och tidskrifter

Nationalbibliotekets digitaliserade inhemska tidningar och tidskrifter:

  • Material utgivet t.o.m. 1929 fritt tillgängligt på nätet
  • Material utgivet 1930–2018 tillgängligt med Haka-inloggning (ÅA-användarnamn och -lösenord)
  • Allt digitaliserat material (d.v.s. även 2019–) tillgängligt på s.k. friexemplarsdatorn på Boktornet

 
PressreaderDagstidningar från hela världen


 

MediearkivetSvenskspråkiga dags- och veckotidningar i fulltext

Presstanda
hjälper dig hitta artiklar i finlandssvenska dagstidningar

Artikelsök hjälper dig hitta artiklar i svenska och finlandssvenska tidningar, tidskrifter och årsböcker fr.o.m. 1979-

Tidning hittar du vilka finlandssvenska tidningar (1900-) som finns på Boktornet, i huvudsak på mikrofilm.

The Times Digital Archive, 1785-2014

Bibliotekets tips på tryckta tidskrifter

Äldre nummer av dessa tidskrifter finns ibland tillgängliga digitalt i fulltext. Klicka på tidskriftens namn så kommer du till en ruta med länk till fulltext (om sådan finns) och länk till Alma där du kan se vilka tryckta nummer vi har.