Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Språk och lingvistik: Avhandlingar

Åbo Akademis forskningspublikationer

   

Årligen produceras ca. 500 pro gradu- och 80 doktorsavhandlingar samt 1 400 vetenskapliga publikationer vid Åbo Akademi.

  • Våra doktorsavhandlingar hittar du i Alma genom att göra en avancerad sökning på Åbo Akademi OR ÅA (AND) diss OR doktorsavhandling (AND) olika varianter av ämnesord med OR emellan, t.ex. diss OR doktorsavhandling (AND) Åbo Akademi OR ÅA (AND) engelska.
  • Våra pro gradu-avhandlingar hittar du i Alma genom att kombinera sökorden gradu och ämnesord, t.ex. gradu AND etik. Pro gradun lånas inte hem.
  • Våra e-doktorsavhandlingar (2003-) och e-gradun finns i Åbo Akademis publikationsarkiv.
  • ÅA-forskares publikationer hittar du i AboCRIS.

 

NYA DOKTORSAVHANDLINGAR VID FHPT

Avhandlingar och forskningspublikationer Finland

Avhandlingar och forskningspublikationer i Norden

Internationella avhandlingar